Đề xuất bỏ lớp cận chuyên trong trường chuyên

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất không tổ chức lớp cận chuyên hay chất lượng cao trong dự thảo mới về hoạt động của trường THPT chuyên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo hôm 14/10 công bố dự thảo thông tư ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên (trường chuyên) để lấy ý kiến. Quy chế quy định về tổ chức và hoạt động của trường chuyên như quy định chung; lớp học, tổ chuyên môn, tổ văn phòng; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh; tuyển sinh và tổ chức các hoạt động giáo dục.

Điểm đáng lưu ý trong dự thảo là quy định không tổ chức lớp không chuyên trong trường chuyên. Lớp học trong trường chuyên phải được tổ chức theo các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành, gồm Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ 1. Mỗi lớp chuyên có không quá 35 học sinh.

Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: Fanpage THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam

Trên cơ sở các điều kiện bảo đảm chất lượng và đề nghị của hiệu trưởng
trường chuyên, cơ quan quản lý trực tiếp trường chuyên quyết định số môn chuyên và số lớp chuyên đối với từng môn chuyên.

Hệ thống trường chuyên bao gồm trường chuyên thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trường chuyên thuộc cơ sở giáo dục đại học. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có ít nhất một trường chuyên.

Tuy nhiên, hiện không ít các trường chuyên có các lớp cận chuyên, lớp chất lượng cao dành cho học sinh không đủ điểm trúng tuyển vào lớp chuyên.

Thời gian góp ý cho dự thảo từ 14/10 đến 14/12 tại cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Stay Connected
Latest News